Stredne ťažké sudoku #9830

9 1 6 7 4
4 1
4 2 5 8
3 5 9
4 7 1 3 6
5 1 8
2 8 3 9
8 5
3 2 6 4 8
123
456
789

Váš čas