SUDOKU

Pravidlá sudoku

Hrací plán sudoku pozostáva z 9 x 9 políčok, ktoré sú rozdelené do 9 štvorcov, ktoré sú vyznačené hrubými čiarami. V krížovke sú na začiatku vyplené niektoré políčka číslicami od 1 do 9. Zvyšné políčka krížovky je potrebné vyplniť číslicami 1 - 9 tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky.

  • V každom riadku krížovky musí byť každá čislica od 1 do 9 použitá práve raz
  • V každom stĺpci krížovky musí byť každá čislica od 1 do 9 použitá práve raz
  • V každom štvorci krížovky musí byť každá čislica od 1 do 9 použitá práve raz

Sudoku pre každého

Pripravili sme pre Vás rôzne obtiažnosti, aby si našli sudoku začiatočníci, pokročilí riešitelia aj úplní majstri sudoku online.

Ľahké sudoku
vhodné pre tých ktorí so sudoku ešte len začínajú alebo si nechcú pri lúštení veľmi namáhať mozog
Stredne ťažké sudoku
vhodné pre pokročilých riešiteľov sudoku
Ťažké sudoku
pre všetkých, ktorí si radi ponamáhajú mozgové závity
Veľmi tažké sudoku
tieto krížovky vyriešia len skutočný majstri sudoku online

Ako riešiť sudoku

Pre tých, ktorý so sudoku ešte len začínajú ukážeme niekoľko postupov ako riešiť krížovky sudoku online. Niektoré sú jednoduchšie, niektoré sú už trochu komplikovanejšie.

Jediné možné číslo

Jedná sa o najjednoduchší a najčastejšie používaný postup pri riešení sudoku. Určujeme aká číslica môže byť v danej bunke umiestnená. Riešime to vylučovacou metódou. Určujeme, ktoré čísla v danej bunke krížovky nemôžu byť, pretože už sú v rovnakom štvorci, riadku alebo stĺpci. Ak nám ostane len jedna číslica, ktorá môže byť v danej bunke, môžeme ju tam napísať.

Tento postup si ukážeme na nasledujúcom príklade. Budeme hľadať, čo môže byť umiestnené v prvom riadku a prvom stĺpci krížovky.

číslo 1 - nemôže byť, už sa vyskytuje v riadku a aj stĺpci, číslo 2 - nemôže byť, už sa vyskytuje v riadku a aj štvorci, číslo 3 - nemôže byť, už sa vyskytuje vo štvorci, číslo 4 - nemôže byť, už sa vyskytuje v riadku, číslo 5 - nemôže byť, už sa vyskytuje v stĺpci, číslo 6 - nemôže byť, už sa vyskytuje vo štvorci, číslo 7 - nemôže byť, už sa vyskytuje v riadku a aj štvorci, číslo 8 - môže byť, číslo 9 - nemôže byť, už sa vyskytuje v riadku

Ostala nám teda jedine možnosť, že v 1. bunke bude umiestnené číslo 8.

Sudoku návod - jedno možné číslo - zadanie Sudoku návod - jedno možné číslo - riešenie Po vylúčení všetkých možností okrem 8 je zrejmé, že v bunke v 1. riadku a 1. stĺpci musí byť číslo 8.

Jedna možná pozícia

V prípade, že nevieme nájsť pomocou prvého postupu žiadne ďalšie číslo, často pomôže tento algoritmus. Pri postupe jedna možná pozícia hľadáme kam v rámci vybratého štvorca, riadku alebo stĺpca môžeme umiestniť dané číslo.

Postup si ukážeme na príklade. Budeme v prvom štvorci krížovky hľadať kam môžeme umiestniť číslicu 1.

Sudoku návod - jedna možná pozícia - zadanie Sudoku návod - jedna možná pozícia - postup Vylúčime pozície kde 1 nemôže byť Sudoku návod - jedna možná pozícia - riešenie Pre číslo 1 v prvom štvorci nám ostala jediná možná pozícia v 3. riadku a 3. stĺpci

Rovnaké pravidlo pri riešení sudoku môžeme použiť takisto aj pre hľadanie jedinej možnej pozície pre číslicu v rámci riadku alebo stĺpca.

Pomocou týchto dvoch postupov je možné vylúštiť veľké množstvo krížoviek sudoku online. Na našej sudoku stránke je možné týmito krokmi vylúštiť všetky ľahké sudoku krížovky.

Postupy s viacerými bunkami súčasne

Pri predchádzajúcich algoritmoch na riešenie sudoku sme vždy pracovali len s jednou bunkou, pre ktorú sme určovali možné číslo, respektíve sme pracovali s jednotlivou číslicou, pre ktorú sme hľadali vhodnú bunku. Nie všetky sudoku je však možné vyriešiť len pomocou predchádzajúcich techník. Niekedy je potrebné uvažovať o viacerých políčkach súčasne.

Tento postup na riešenie krížovky si opäť ukážeme na príklade. Budeme určovať ako budú čísla rozmiestnené v prvom štvorci.

V prvom štvorci nám chýbajú čísla 3, 7 a 8. Číslo 3 môže byť vo všetkých políčkach. Číslo 7 nemôže byť v prvom riadku, pretože už v ňom je. Môže byť teda len v žltom alebo zelenom políčku. Obdobne číslo 8 môže byť len v zelenom alebo žltom políčku. Žlté a zelené políčko teda obsadia číslice 7 a 8. Nevieme zatiaľ, ktoré bude v ktorom políčku, ale určite obsadia obidve políčka. Číslica 3 teda nemôže byť v žltom ani zelenom políčku, pretože potom by bud nevošlo číslo 7 alebo 8. Pre číslo 3 teda ostala jediná možná pozícia - biele políčko.

Sudoku návod - postupy s viacerými bunkami - zadanie Sudoku návod - postupy s viacerými bunkami - postup Sudoku návod - postupy s viacerými bunkami - riešenie Pre číslo 3 ostala jediná možná pozícia - biele políčko. Môžeme ho tam teda napísať.

Ukázali sme si pomerne jednoduchý príklad, kedy pri riešení sudoku je potrebné uvažovať súčasne o viacerých bunkách. Podobne je potrebné uvažovať aj o viacerých políčkach v rámci riadku alebo stĺpca.

Postupy pokus - omyl

Keď všetko ostatné zlyhá ostane už len jediná možnosť ako vyriešiť krížovky sudoku. Je potrebné si tipnúť hodnotu v niektorom políčku a v prípade, že sa dostaneme k nejakému chybnému stavu, je potrebné sa vrátiť v riešení späť až k políčku s tipnutou hodnotou. Pri tipovaní je vhodné tipovať hodnotu v takom políčku, kde je možných čo najmenej hodnôt, prípadne také pri ktorej si myslíme, že čo najskôr dospejeme k chybnému stavu a môžeme sa vrátiť.

Na tejto sudoku stránke je nutné tipovať jedine pri kategórií veľmi tažké sudoku.

Prajeme veľa zábavy pri hraní sudoku online.