Stredne ťažké sudoku #8599

2 9 4 6
4 5 2 1 9
8 4 6
4 5 1
1 8
2 5 4
2 7 5
5 1 3 8 7
8 2 5 3
123
456
789

Váš čas