Ťažké sudoku #6635

3 6 1
2 4 8 3
9 7
4 2 7
8 5 7 1
3 6 2
7 1
6 9 5 2
7 4 5
123
456
789

Váš čas