Veľmi ťažké sudoku #4671

1 8 5
6 2
2 4 3 9 6
6 2 1
3 5 1 2
7 5 4
5 2 6 4 8
1 6
2 7 4
123
456
789

Váš čas