Stredne ťažké sudoku #42059

7 5
4 5 7 3
5 9 1 6 2
9 8
2 3 9 6
1 3 8 5
6 2 8
1 6 5 3 9
123
456
789

Váš čas