Stredne ťažké sudoku #40727

4 5 7
1 3 5 6 9
8 3 6
1 6 5
1 6 8 4
4 6 9
3 1 4
2 3 5 6 7
7 1 9
123
456
789

Váš čas