Veľmi ťažké sudoku #3756

7 9 8
4 2 6
5
8 6 4
6 5
5 8 9 7
7 2 8 9
3 2 4
1
123
456
789

Váš čas