Veľmi ťažké sudoku #3571

8 3
2 1 8
4
2 1 9 6
5 3 6 2
1 9 8
3 1 2 7
6 9
9 3
123
456
789

Váš čas