Veľmi ťažké sudoku #3456

6 1 5
9 2 6
8 4
9 5 3 8
1 6 7
7 4 6 2
2 9
6 1 7
9 4 8
123
456
789

Váš čas