Veľmi ťažké sudoku #3443

5 4 2
2 3
8 1
8 4 7 6
3 6 9
5 1 9 3
4 5
6 7
7 2 6
123
456
789

Váš čas