Stredne ťažké sudoku #27951

5 8 3 6
3 6 8 1 9
1
2 3
8 7 4 9
9 8
7
9 4 2 3 5
4 2 8 7
123
456
789

Váš čas