Stredne ťažké sudoku #25943

5 2
2 6 1 7 9
4 2 5 3 1
9 3 6 8
7 8 9 4 3 1
9 1
4 7 6 9
6
123
456
789

Váš čas