Stredne ťažké sudoku #25563

7 3
2 8 3 5 6
5 2 7
3 1 6 4
8
2 3 9 1
9 1 4
3 4 7 6 2
2 6
123
456
789

Váš čas