Ťažké sudoku #23976

1 2 4
9 1 7
5 3 2
4 6 7
3 1 4 6 8
3 8 4
8 7 5
4 7 3
3 9 4
123
456
789

Váš čas