Ťažké sudoku #23500

9 5
4 1
4 9 7
8 9 6
2 1 9 4 3
3 6 2
2 8 5
7 6
8 7
123
456
789

Váš čas