Ťažké sudoku #20320

3 1 9 6
6 3 7
4 1 2 5
8 5
9 1 5 6 7
5 4 1 2
9 3 6 4
7 9 1 3
4
123
456
789

Váš čas