Ľahké sudoku #20130

2 4 9 1
1
8 5 1 3 9 4
8 2 9
6 9 5 7
9 6 2
2 7 6 1 4 5
7
4 3 7 9
123
456
789

Váš čas