Ľahké sudoku #1940

6 7
9 7 6
4 9 1 8
9 2 1
3 6 4 1 9 2
5
8 5
1 3 5 8
7 4 6
123
456
789

Váš čas