Veľmi ťažké sudoku #5883

6 7 5
3 5 9
1 6
2 6 4 8
5 8 3
9 1 5 2
4 8
2 7 6
9 4 8
123
456
789

Váš čas