Ťažké sudoku #20632

5 4
8 4 2
1 7 8 6
4 2 1 3
2 9
9 6 7 8
2 6 3 5
7 8 1
3 6
123
456
789

Váš čas