Ľahké sudoku #11560

6 8 9 3
1 7 5
3 9 8
9 8 4 6
2 6 1 7
1 7 8 5
6 1 2
9 5 7
2 1 4 6
123
456
789

Váš čas